Koninklijke Metaalunie voorwaarden

In alle gevallen waarin ALUDEX optreedt als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, opdracht of gesloten overeenkomsten, de Koninklijke Metaalunie voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van Rotterdam.

Een exemplaar kunt u hierĀ downloaden.